Service abonnement Harold Klopman Assurantiën

Op 1 januari 2013 mogen wij, door gewijzigde wetgeving, geen beloningen meer van de verzekeraar ontvangen op zgn. complexe producten. Dit zijn levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hierdoor zijn wij als assurantiekantoor genoodzaakt een deel van onze kosten, die we voorheen uit deze provisies konden bekostigen aan u door te belasten. Exact zoals de wetgever het nu wil.

Wat betekent dit nu voor u?

Om u niet met onverwachte kosten te confronteren, op het moment dat u ons nodig heeft, hebben wij besloten een abonnement in te voeren om ons huidige serviceniveau te kunnen waarborgen.
Dit abonnement kost 1,61 euro per polis per maand ,met een maximum van 10,62 euro per maand exclusief 1,18 euro incassokosten en geldt ook voor polissen waar wij reeds provisie op ontvangen.
Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere zakelijke verzekeringen hebben wij losse abonnementen.

Wat doen wij voor onze Service Overeenkomsten?

Wij hanteren de onderstaande overeenkomsten:

Service overeenkomst Schade Service overeenkomst LevenService overeenkomst ZZP-erService overeenkomst Zakelijk Service overeenkomst AOV

 

Service overeenkomst Schade

 • Advisering schade
 • In behandeling nemen van schademelding
 • Periodieke check schadeverzekeringen
 • Berekenen van premies
 • Beoordelen van mutaties
 • Beoordelen van schademelding
 • Bepalen van dagwaarde
 • Dekkingsvragen beantwoorden
 • Expertise voor een verzekerde (of tegenpartij) regelen
 • Het schriftelijk of mondeling verdedigen van belangen klant
 • Muteren van bestaande polis
 • Muteren van klant gegevens
 • Opzegservice
 • Uitkerings- of afwijzingsberichten verzenden aan klanten of tegenpartijen
 • Aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stellen

[terug naar boven]

 Service overeenkomst Leven

 

 • Periodieke check op verzekerd bedrag
 • Periodieke check op premie
 • Administreren, muteren en controleren levensverzekeringen
 • Administreren, muteren en controleren klant gegevens
 • Regelen uitkering polissen, ook polissen die elders lopen
 • Een éénmalige korting van € 250,00 op de hypotheekfee bij Hypotheekplan Deventer
 • Een éénmalige korting van € 250,00 op de bemiddelingsnota van Tysma Makelaardij bij verkoop/transport van de woning
 • Gratis service lidmaatschap bij Herman Bakker Uitvaartzorg
 • Hulp en advies in geval van overlijden

[terug naar boven]

Service overeenkomst ZZP-er

– Aanvragen offerte
– Advisering schade
– Berekenen van premies
– Het schriftelijk of mondeling verdedigen van belangen klant
– Muteren van bestaande polis
– Opzeg service
– Periodieke check op verzekerd bedrag
– Regelen uitkering polissen, ook polissen die elders lopen
– Uitvoeren van controles van uitbetaling
– Vergelijken product voorwaarden
– Verzamelen en completeren benodigde stukken
– Aanvullende informatie opvragen
– Beoordelen van mutaties
– Controle polissen
– Een eenmalige korting € 250,= op de hypotheek fee bij Hypotheekplan Deventer
– Gratis hypotheek check voor uw huidige hypotheek door Hypotheekplan Deventer
– Een eenmalige korting van € 250,= op de bemiddelingsnota van Tysma Makelaardij
– Gratis check van uw WOZ beschikking door Tysma Makelaardij
– Gratis service lidmaatschap bij Herman Bakker Uitvaartzorg
– Gratis waardebepaling van uw woning door Tysma Makelaardij
– Gratis schade en leven abonnement voor de zzp er in privé

[terug naar boven]

Service overeenkomst Zakelijk


– Aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stellen

– Aanvullende informatie opvragen
– Administreren, muteren en controleren schade en levensverzekeringen
– Beoordelen van mutaties
– Bepalen wenselijkheid AOV dekking
– Controle polissen
– Het betalen of afhandelen van schades
– In behandeling nemen van schademelding
– Inventarisatie van product oplossingen
– Muteren van klantgegevens
– Periodieke check op premie
– Periodieke check schadeverzekeringen
– Uitkerings- of afwijzingsberichten verzenden aan klanten of tegenpartijen
– Vergelijken berekeningen verschillende oplossingen
– Versturen van stukken naar de betreffende partijen
– Expertise voor een verzekerde (of tegenpartij) regelen
– Gratis schade en leven abonnement voor de zzp er in privé
– Een eenmalige korting van € 250,= op de bemiddelingsnota van Tysma Makelaardij
– Een eenmalige korting € 250,= op de hypotheek fee bij Hypotheekplan Deventer
– Expertise voor een verzekerde (of tegenpartij) regelen
– Gratis hypotheek check voor uw huidige hypotheek door Hypotheekplan Deventer
– Gratis schade en leven abonnement voor de zzp er in prive
– Gratis service lidmaatschap bij Herman Bakker Uitvaartzorg

[terug naar boven]

 

 

 Service overeenkomst AOV

Activiteiten in deze Combinatie:

– Beoordelen van mutaties
– Bepalen wenselijkheid AOV dekking
– Controle polissen
– Dekkingsvragen beantwoorden
– Beoordelen van schademelding
– Het schriftelijk of mondeling verdedigen van belangen klant
– Muteren van bestaande polis
– Muteren van klantgegevens
– Periodieke check op premie
– Periodieke check op verzekerd bedrag
– Uitkerings- of afwijzingsberichten verzenden aan klanten of tegenpartijen
– Versturen van stukken naar de betreffende partijen 

Klikt u hier voor het volledige document in .pdf formaat