Heeft u een klacht?

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus.
Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.003676.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248
E-mail info@kifid.nl

KIFID2015