Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u, of één van uw gezinsleden, of wanneer uw hond, kat of eventuele logé schade toebrengt aan een derde, is dat al vervelend genoeg. Maar met een goede particuliere aansprakelijkheidsverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken.

De verzekeraar zal de aanspraak op schadevergoeding van u overnemen en nagaan of u werkelijk aansprakelijk bent. Verder zal hij contact opnemen met de tegenpartij, de hoogte van de schade vaststellen en vervolgens het schadebedrag uitbetalen aan degene die de schade lijdt.