Rechtsbijstandverzekering

Juridische bijstand is een dure zaak die mensen vaak niet zelf kunnen bekostigen. Het is aan te raden om u hiervoor te verzekeren door een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Veel mensen achten dit niet belangrijk totdat ze er op een onverhoeds moment toch mee te maken krijgen. Denk hierbij aan onenigheid met buren, werkgever(s), huurder(s), enzovoort.

Zelfs als verkeersdeelnemer kunt u uw rechtsbijstand hard nodig hebben bij het verhalen van een schade op de tegenpartij of bijvoorbeeld onenigheid met de dealer van uw garage.