Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij het voeren van een bedrijf kunnen fouten worden gemaakt met schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld werknemers, klanten of anderen waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Wanneer u als ondernemer aansprakelijk gesteld wordt voor materiële – en/of letselschade, kan dit voor u aanzienlijke financiële consequenties hebben. De verzekering dient o.a. dekking te bieden voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers. Verder kan de verzekering dekking bieden voor schade aan produktiemiddelen, produkten en (bedrijfs)gebouwen en ze kan dekking bieden voor schade die is opgelopen door milieuvervuiling en aan u verleende diensten. Voor een onderneming in de agrarische sector moet u natuurlijk ook schade die veroorzaakt wordt door dieren meeverzekeren. Let er op dat uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering het brandregres dekt. Brandverzekeraars kunnen tot een bedrag van maximaal € 500.000,- op bedrijven de schade verhalen, die is ontstaan ten gevolge van onzorgvuldigheid of verwijtbaar handelen. Het verhaalsrecht wordt niet uitgeoefend tegen particulieren, huurders, pachters, bruikleners en bewaarnemers.