Ongevallenverzekering

Er gebeuren jaarlijks veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering, in onze huidige maatschappij neemt deze kans juist steeds meer toe. Een klein moment van onoplettendheid en het is gebeurd. Meestal loopt het goed af, maar er dient ook rekening te worden gehouden met een minder goede afloop. De financiële gevolgen van zo’n minder goede afloop vangt men op met een ongevallenverzekering. De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. U kunt voor uw personeelsleden deze ongevallenverzekering in een collectieve vorm sluiten.

Er is sprake van een collectieve verzekering, als er minimaal 10 verzekerden op één polis ter verzekering worden aangeboden. Omdat de premie voor de ongevallenverzekering afhankelijk is van het beroep van de verzekerde zal bij de collectieve verzekering de basispremie worden vastgesteld aan de hand van een gemiddelde tariefgroep. Afhankelijk van het aantal verzekerden op één polis wordt een korting op de premie verleend. Deze korting kan oplopen tot 30% bij meer dan 50 verzekerden.

Dekking:
• Een uitkering bij overlijden tengevolge van een ongeval.
• Een uitkering bij blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het verzekerde bedrag voor een uitkering bij overlijden mag niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag voor een uitkering bij algehele of gedeeltelijke invaliditeit.

Geen uitkeringen worden verleend voor ongevallen ontstaan door:
• opzet, zelfmoord, grove roekeloosheid e.d.
• het beoefenen van de bokssport, freefight, parachutespringen, snelheidssporten (paard, rijwiel, auto, motor e.d), duiken en bergbeklimmen.
• het beoefenen van een sport als professional.
• het besturen van een motorrijwiel als de verzekerde jonger is dan 24 jaar.