Bestel/vrachtauto verzekering

Natuurlijk vindt u het belangrijk dat uw bestelauto goed verzekerd is. Omdat de kosten van het rijden al hoog genoeg zijn, zult u erop letten dat u niet teveel premie betaalt. Vaak gaat zo’n voordelige premie ten koste van de kwaliteit, iets wat u pas na een schade merkt. Met onze bestelautoverzekering hoeft u de keuze tussen prijs en kwaliteit niet te maken. Wij bieden u de zekerheid van prima voorwaarden en een zeer concurrerende premie.

U hebt de keuze uit drie dekkingen:
• Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.).
• Beperkt Casco (W.A.+).
• Volledig Casco (All Risk).

Wettelijke aansprakelijkheid
Een W.A.-verzekering voor uw bestelauto is wettelijk verplicht. Deze verzekering biedt dekking voor schade die u met uw bestelauto aan anderen toebrengt. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,00. Voor een bestelauto hangt de W.A.-premie af van het totaal toelaatbaar gewicht, vermeld op deel 1 van het kentekenbewijs.

Beperkt Casco (W.A.+)
Als aanvulling op de W.A.-verzekering kunt u een beperkte cascoverzekering nemen. Verzekerd is schade door o.a. brand, diefstal, ruitbreuk, storm, natuurramp, hagel en transport. De premie bedraagt een bepaald percentage van de dagwaarde. De dagwaarde – exclusief BTW voor ondernemers die recht hebben om de BTW in mindering te brengen- van de bestelauto is de basis voor de premieberekening en de schadevergoeding. Het eigen risico bedraagt € 150,00.

Volledig Casco (All Risk)
De meest complete dekking biedt de volledige cascoverzekering. Dit houdt in:
• De dekking als genoemd bij beperkte casco.
• Van buiten komend onheil, waaronder schade bij aanrijding.

De premie is gebaseerd op de cataloguswaarde van de bestelauto vermeerderd met de waarde van de speciale voorzieningen. Dit is exclusief BTW voor ondernemers die recht hebben om de BTW in mindering te brengen. Onder speciale voorzieningen wordt verstaan toevoegingen aan de bestelauto resp. veranderingen in de standaarduitvoering, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is begrepen.

Uitbreidingsmogelijkheden:
De bestelautoverzekering kan worden uitgebreid met:
• Inzittendenverzekering.
• Verhaalsrechtsbijstandsverzekering.