Eigen vervoerpolis

Leveranciers van bijvoorbeeld wit- en bruingoed, maar ook medewerkers van andere detailhandelsbedrijven zijn vrijwel elke werkdag onderweg om de in de winkel verkochte artikelen bij de klanten thuis te bezorgen. Meestal gebeurt dat met eigen vervoer. Buitendienstmedewerkers en servicemonteurs zijn de hele dag met dure materialen en gereedschappen in hun auto op pad. Niet zelden raken bestuurders, vaak nog buiten hun schuld, betrokken bij een ongeluk óf wordt er in de nachtelijke uren ingebroken in hun wagen. Voor al deze eigenvervoerders is de EigenVervoerPolis ontwikkeld. Daarin zit een 24-uursdekking tegen alle van buitenaf komende onheilen. Vanaf het moment dat de goederen in de auto zitten, zijn ze verzekerd. Zelfs tegen diefstal, mits er aantoonbare sporen van braak aan het vervoermiddel worden aangetroffen. De verzekering biedt dekking in de Benelux en Duitsland. Tegen een premietoeslag kan dat gebied worden uitgebreid met alle landen van West Europa.

Eigen risico:
Het eigen risico voor transportschade in de EigenVervoerPolis is vastgesteld op € 125,- per schadegebeurtenis. Datzelfde bedrag geldt ook als eigen risico als een deel van de lading (of de hele lading) wordt ontvreemd. Als niet alleen de inhoud, maar ook het vervoermiddel zelf wordt gestolen, geldt er een eigen risico van € 1.250,- per schadegebeurtenis. De eigen risico’s komen geheel te vervallen zodra het vervoermiddel en de laadruimte voorzien zijn van een goedgekeurde beveiliging. Een vereiste daarvoor is een SCM klasse 2 of gelijkwaardige beveiliging, inclusief goedgekeurde sloten en vensterroosters.

Premie:
De premie voor de EigenVervoerPolis is gebaseerd op de verzekerde waarde per vervoermiddel.