Transportverzekering

Als u goederen vervoert, is een transport- of aansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe. Voor zowel incidenteel als regelmatig vervoer kennen we diverse soorten transportverzekeringen. De losse goederenverzekering dekt schade die is ontstaan tijdens het laden, lossen en transport van goederen. Bij de pauschalverzekering zijn alle goederenzendingen tot een bepaald maximum bedrag per zending verzekerd. Aan het begin van elk verzekeringsjaar wordt een voorschotpremie in rekening gebracht, welke is gebaseerd op de geschatte waarde van de te vervoeren goederen. Aan het eind van het verzekeringsjaar vindt er een naverrekening plaats op basis van de totale waarde van de werkelijk vervoerde goederen. De declaratieverzekering geeft aan de verzekerde een doorlopende dekking op inkomende en uitgaande transporten tot een maximum bedrag per zending. In tegenstelling tot de pauschalverzekering moet elke zending in een declaratieregister worden ingeschreven. Aan de hand van de declaraties wordt de verschuldigde premie berekend. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering, waarbij de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de door hem vervoerde goederen is verzekerd. De verzekering vervoer eigen goederen biedt dekking voor alle transporten, mits deze worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen.