0570 - 627933 info@haroldklopman.nl

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (= doorverwijzingen naar andere websites), aanvaardt Harold Klopman Assurantiën geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze site zo veilig mogelijk gebeurt. En als tussenpersoon houden. Dit lichten wij verder toe in onze privacy verklaring

Opname van telefoongesprekken
Harold Klopman Assurantiën hierna te noemen HKA kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, of voor het vastleggen van wijzigingen of aanvragen van verzekeringen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. Indien een gesprek is opgenomen, heeft de klant bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Toelichting:
Het contact tussen HKA en de klant vindt veelvuldig plaats via de telefoon. Zo kunnen aanvragen of mutaties per telefoon tot stand komen. Er wordt via de telefoon onderling veel informatie uitgewisseld. Deze gesprekken kunnen worden opgenomen zodat achteraf de inhoud van de opdracht kan worden vastgesteld of voor klachtafhandeling en bewijsvoering indien dit in het kader van een geschil met de klant noodzakelijk is. Daarnaast kunnen telefoongesprekken ook opgenomen worden om aan HKA of haar personeelsleden gerichte bedreigingen te kunnen vaststellen. Tot slot kan HKA ook telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden van haar medewerkers.

Niet alle opgenomen telefoongesprekken worden bewaard. Wel worden gesprekken bewaard waarin tussen de klant en HKA een contract wordt afgesloten of een wijziging wordt door gegeven. In principe worden opgenomen gesprekken alleen in geval van onduidelijkheid of een geschil over een telefonisch gegeven opdracht, beluisterd. De opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opgenomen telefoongesprekken die niet worden bewaard, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Zie privacyverklaring

Heeft u een klacht?

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus.
Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.003676.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248
E-mail info@kifid.nl

Contact opnemen?

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail.

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00

Telefoon: 0570 - 627933

E-mail: info@haroldklopman.nl

 

Harold Klopman Assurantien sfeer impressie 2

Volg ons op: