0570 - 627933 info@haroldklopman.nl

Service Overeenkomst

Service overeenkomst Harold Klopman Assurantiën

Vanaf 1 januari 2013 mogen wij, door gewijzigde wetgeving, geen beloningen meer van de verzekeraar ontvangen op zgn. complexe producten. Dit zijn levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hierdoor zijn wij als assurantiekantoor genoodzaakt een deel van onze kosten, die we voorheen uit deze provisies konden bekostigen aan u door te belasten. Exact zoals de wetgever het nu wil.

 

Wat betekent dit voor u?
Om u niet met onverwachte kosten te confronteren, op het moment dat u ons nodig heeft, hebben wij besloten een service overeenkomst  in te voeren om ons huidige serviceniveau te kunnen waarborgen.
 
Deze service overeenkomst kost 1,90  euro per polis per maand, met een maximum van 13.30 euro per maand exclusief incassokosten en geldt ook voor polissen waar wij reeds provisie op ontvangen. Het kan zijn dat over deze service overeenkomst assurantiebelasting verschuldigd is. Omdat wij graag maatwerk bieden hanteren wij verschillende overeenkomsten ( o.a. Schade, Zakelijk, Leven)
Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere zakelijke verzekeringen hebben wij losse abonnementen.
 
Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via info@haroldklopman.nl Wij lichten dit graag voor u toe!

Contact opnemen?

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail.

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00

Telefoon: 0570 - 627933

E-mail: info@haroldklopman.nl

 

Harold Klopman Assurantien sfeer impressie 2

Volg ons op: