0570 - 627933 info@haroldklopman.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring Harold Klopman Assurantiën

Harold Klopman Assurantiën heeft als kernactiviteit het adviseren over en bemiddelen in financiële diensten en producten. Wij verwerken bij deze dienstverlening een veelheid van persoonsgegevens.

Harold Klopman Assurantiën respecteert uw privacy en wij zijn er verantwoordelijk voor deze te beschermen. Wij willen en moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.
Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u na het lezen van dit document vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Contact gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres, rekeningnummer
– Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
– Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs)
– Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
– Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
– Gegevens over huidige financiële producten zoals bankrekeningen of verzekeringen
– In sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens m.b.t. gezondheid. Deze bewaren we niet langer dan wettelijk toegestaan
– Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en fraude (indien relevant)
– Gegevens over ingediende claims /claimhistorie.

NB: Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dit uiterst zorgvuldig en alleen met uw toestemming.

Waarom gebruiken wij deze gegevens:
– Het beoordelen en accepteren van potentiele klanten
– Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers
– Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
– Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
– Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
– Het voldoen aan wettelijke wetgeving
– Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
– Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
– Als het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
– Als dit is toegestaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij we uw belang in acht nemen
– Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinde.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
– Zolang wij deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie en overeenkomst
– Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie wijziging en bezwaar
U heeft rechten t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens, hierover kunt u contact met ons opnemen. Met name over de volgende onderwerpen:
– Of wij uw persoonsgegevens verwerken
– De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
– Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
– Bezwaren tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
– Aanpassing van uw persoonsgegevens indien onjuist verwerkt
– Beperking van uw persoonsgegevens (bv. uitschrijven nieuwsbrieven en VoiP gesprekken)
– Overdracht van uw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op uw verzoek
– Vragen over de inhoud van dit privacy statement

NB: Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Indien dit het geval is, zullen wij u dit laten weten.

Beveiliging van uw gegevens
We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Het gebruik van de website van Harold Klopman Assurantiën
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk voor.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Verstrekken van gegevens aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.
Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product (zoals banken of verzekeraars). Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen.

Externe partijen die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit ligt vast in schriftelijke overeenkomsten.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon: 0570 627933
E-mail: Info@haroldklopman.nl
Website: www.haroldklopman.nl
Adres: Hoge Hondstraat 113 7413 CE Deventer

Contact opnemen?

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail.

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00

Telefoon: 0570 - 627933

E-mail: info@haroldklopman.nl

 

Harold Klopman Assurantien sfeer impressie 2

Volg ons op: