0570 - 627933 info@haroldklopman.nl

Zakelijk Verkeer

Verkeersverzekeringen

Voor veel bedrijven is mobiliteit zeer belangrijk. Stilstaan is in ieder geval geen optie, dat betekent dat de zakelijk vervoer goed verzekerd moeten zijn.

Overzicht verkeersverzekeringen

Direct naar:

Eigen vervoerpolis

Leveranciers van bijvoorbeeld wit- en bruingoed, maar ook medewerkers van andere detailhandelsbedrijven zijn vrijwel elke werkdag onderweg om de in de winkel verkochte artikelen bij de klanten thuis te bezorgen. Meestal gebeurt dat met eigen vervoer. Buitendienstmedewerkers en servicemonteurs zijn de hele dag met dure materialen en gereedschappen in hun auto op pad. Niet zelden raken bestuurders, vaak nog buiten hun schuld, betrokken bij een ongeluk óf wordt er in de nachtelijke uren ingebroken in hun wagen. Voor al deze eigenvervoerders is de EigenVervoerPolis ontwikkeld. Daarin zit een 24-uursdekking tegen alle van buitenaf komende onheilen. Vanaf het moment dat de goederen in de auto zitten, zijn ze verzekerd. Zelfs tegen diefstal, mits er aantoonbare sporen van braak aan het vervoermiddel worden aangetroffen. De verzekering biedt dekking in de Benelux en Duitsland. Tegen een premietoeslag kan dat gebied worden uitgebreid met alle landen van West Europa.

Eigen risico:
Het eigen risico voor transportschade in de EigenVervoerPolis is vastgesteld op € 125,- per schadegebeurtenis. Datzelfde bedrag geldt ook als eigen risico als een deel van de lading (of de hele lading) wordt ontvreemd. Als niet alleen de inhoud, maar ook het vervoermiddel zelf wordt gestolen, geldt er een eigen risico van € 1.250,- per schadegebeurtenis. De eigen risico’s komen geheel te vervallen zodra het vervoermiddel en de laadruimte voorzien zijn van een goedgekeurde beveiliging. Een vereiste daarvoor is een SCM klasse 2 of gelijkwaardige beveiliging, inclusief goedgekeurde sloten en vensterroosters.

Premie:
De premie voor de EigenVervoerPolis is gebaseerd op de verzekerde waarde per vervoermiddel.

Bestel/vrachtauto Verzekeringen

Natuurlijk vindt u het belangrijk dat uw bestelauto goed verzekerd is. Omdat de kosten van het rijden al hoog genoeg zijn, zult u erop letten dat u niet teveel premie betaalt. Vaak gaat zo’n voordelige premie ten koste van de kwaliteit, iets wat u pas na een schade merkt. Met onze bestelautoverzekering hoeft u de keuze tussen prijs en kwaliteit niet te maken. Wij bieden u de zekerheid van prima voorwaarden en een zeer concurrerende premie.

U hebt de keuze uit drie dekkingen:
• Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.).
• Beperkt Casco (W.A.+).
• Volledig Casco (All Risk).

Wettelijke aansprakelijkheid
Een W.A.-verzekering voor uw bestelauto is wettelijk verplicht. Deze verzekering biedt dekking voor schade die u met uw bestelauto aan anderen toebrengt. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,00. Voor een bestelauto hangt de W.A.-premie af van het totaal toelaatbaar gewicht, vermeld op deel 1 van het kentekenbewijs.

Beperkt Casco (W.A.+)
Als aanvulling op de W.A.-verzekering kunt u een beperkte cascoverzekering nemen. Verzekerd is schade door o.a. brand, diefstal, ruitbreuk, storm, natuurramp, hagel en transport. De premie bedraagt een bepaald percentage van de dagwaarde. De dagwaarde – exclusief BTW voor ondernemers die recht hebben om de BTW in mindering te brengen- van de bestelauto is de basis voor de premieberekening en de schadevergoeding. Het eigen risico bedraagt € 150,00.

Volledig Casco (All Risk)
De meest complete dekking biedt de volledige cascoverzekering. Dit houdt in:
• De dekking als genoemd bij beperkte casco.
• Van buiten komend onheil, waaronder schade bij aanrijding.

De premie is gebaseerd op de cataloguswaarde van de bestelauto vermeerderd met de waarde van de speciale voorzieningen. Dit is exclusief BTW voor ondernemers die recht hebben om de BTW in mindering te brengen. Onder speciale voorzieningen wordt verstaan toevoegingen aan de bestelauto resp. veranderingen in de standaarduitvoering, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is begrepen.

Uitbreidingsmogelijkheden:
De bestelautoverzekering kan worden uitgebreid met:
• Inzittendenverzekering.
• Verhaalsrechtsbijstandsverzekering.

Transportverzekering

Als u goederen vervoert, is een transport- of aansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe. Voor zowel incidenteel als regelmatig vervoer kennen we diverse soorten transportverzekeringen. De losse goederenverzekering dekt schade die is ontstaan tijdens het laden, lossen en transport van goederen. Bij de pauschalverzekering zijn alle goederenzendingen tot een bepaald maximum bedrag per zending verzekerd. Aan het begin van elk verzekeringsjaar wordt een voorschotpremie in rekening gebracht, welke is gebaseerd op de geschatte waarde van de te vervoeren goederen. Aan het eind van het verzekeringsjaar vindt er een naverrekening plaats op basis van de totale waarde van de werkelijk vervoerde goederen. De declaratieverzekering geeft aan de verzekerde een doorlopende dekking op inkomende en uitgaande transporten tot een maximum bedrag per zending. In tegenstelling tot de pauschalverzekering moet elke zending in een declaratieregister worden ingeschreven. Aan de hand van de declaraties wordt de verschuldigde premie berekend. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering, waarbij de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de door hem vervoerde goederen is verzekerd. De verzekering vervoer eigen goederen biedt dekking voor alle transporten, mits deze worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen.

Contact opnemen?

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail.

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00

Telefoon: 0570 - 627933

E-mail: info@haroldklopman.nl

 

Harold Klopman Assurantien sfeer impressie 2

Volg ons op: